Kurset er for medlemmer og du må være innlogget for å få meldt deg på. Du kan logge inn ved å klikke her.

Fagligpolitisk samråd om Forsvaret

8
feb


Forsvarssjefen har lagt frem sitt fagmilitære råd (FMR). Forsvarskommisjonen har lagt frem sin rapport. Disse er med på å danne grunnlaget for Regjeringens kommende langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren. I den anledning arrangerer det fagligpolitiske utvalget for Forsvaret mellom LO og Arbeiderpartiet flere regionale samråd der Forsvarets fremtid blir satt på dagsordenen.

 

Vi har invitert Forsvarsstaben til å presentere hovedpunktene i det fagmilitære rådet, og Forsvarskommisjonen vil legge frem hovedpunktene i sin rapport. I tillegg er representanter fra Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarsfraksjon på Stortinget samt lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet invitert. Som tillitsvalgt eller LO-medlem i forsvarssektoren og forsvarsindustrien har du nå mulighet til å være med og påvirke innholdet i langtidsplanen.

 

Dagsorden:

 

1.     Lunsjservering og mingling kl. 1100-1200

2.     Velkommen v/LO-sekretær Are Tomasgard kl. 1200.

3.     Presentasjon av Forsvarssjefens fagmilitære råd vFST

4.     Presentasjon av Forsvarskommisjonens rapport v/Forsvarskommisjonen

5.     Sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og tanker om LTP v/Nils-Ole Foshaug, APs utenriks- og forsvarsfraksjon

6.     Innledning til debatt v/forbundsleder Torbjørn Bongo, NOF

7.     Debatt og mulighet til å levere skriftlige innspill

8.     Oppsummering og avslutning senest kl. 1500

 

Konferansen er gratis. Reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke (NOF dekker reiseutgifter til sine medlemmer).

Kursinfo
Sted:
Oslo kongressenter Folkets Hus
Dato:
08.02.2024 kl.11:00
Kurstittel:
Fagligpolitisk samråd om Forsvaret
Kursavgift:
Gratis
Kontakt:
Tor Egil Vangstad
tev@nof.no
98211712