Kurset er for medlemmer og du må være innlogget for å få meldt deg på. Du kan logge inn ved å klikke her.

Tillitsvalgtskurs

14
feb


Om kurset

Kurset fokuserer på rollen og oppgavene som tillitsvalgt på alle nivåer i Forsvaret. I tillegg til et solid faglig påfyll, blir det nettverksbygging og engasjerte diskusjoner med tillitsvalgte fra hele landet. Vi anbefaler at du går basiskurset før du går dette. Målgruppen er deg som er, eller kunne tenke deg å bli tillitsvalgt i NOF!

Program

- Tillitsvalgtes rolle 
- Medbestemmelse i Forsvaret
- Tillitsvalgte i personalsaker
- Tillitsvalgte i lønnsaker
- Varsling og tjenestelige reaksjoner
- Hvordan kan jeg få støtte og hjelp som tillitsvalgt
 
Praktiske opplysninger
Kurset går over tre dager ombord på Color Line fra Oslo til Kiel og tilbake. 
NOF dekker nødvendig kostnader til reise og opphold. Vi bestiller utvendlig enkeltlugar og alle måltider. Du må selv bestille reise, og eventuelt overnatting i forkant. 
Bruk Forsvarets rabatter. Reiseregning gjøres opp etter statens satser. 
Du må avklare permisjon med linjeleder. Kurset hjemler permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten §39-40. 
Kursinfo
Sted:
Color Line Oslo - Kiel
Dato:
14.02.2024 kl.11:00
16.02.2024 kl.10:00
Kurstittel:
Tillitsvalgtskurs
Kursavgift:
Gratis
Kontakt:
Torbjørn Liestøl
tl@nof.no
92840458