Bli medlem i Norges offisers- og spesialistforbund
Personinformasjon
For/ Mellomnavn 
Etternavn 
Folkeregistrert adresse 
Postnr 
Fødselsnr 
Mobil privat 

E-post privat 
Bekreft e-post privat 
Ansattnr
Grad
Vervet av
Utmelding andre forbund
Jeg er medlem i annet forbund og ønsker at NOF tar seg av utmeldelse
Informasjon om medlemskapet
Tjenestegjør i
Kommentar
Informasjon om Arbeidsforhold
Tjenestested 
DIF/Etat
Forsvarsgren
Ytterligere informasjon
Kollektive forsikringer med reservasjonsrett
Krysser du ikke av får du automatisk NOF singel og LO Favør advokatforsikring
Jeg ønsker IKKE NOF SINGEL
Jeg ønsker IKKE NOF FAMILIE
Jeg ønsker IKKE LO Favør advokatforsikring
Medlemsblad
Ønsker medlemsblad i posten